กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมการปกครอง
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง
ประเภท : พนักงานราชการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวส.
รายละเอียด : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
เงื่อนไข :
ช่วงเวลารับสมัคร : วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : เอกสาร